دیگر چه فرق می کند؟

          «ما سر چو گوی، بر سر کوی تو باختیم»

حالا بگذار هر چه می خواهند بگویند؛ تصمیم، تصمیم است. زندگی یک بار بیشتر اتفاق نمی افتد و آن یک بار هم نباید اشتباه شود!

          «پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است»

حضرت الله -جل و علا- راضی و خشنود باشد، کفایتت می کند. امروزت مثل دیروزت و فردایت مثل امروزت نباشد، تو را بس است. دیگران هرچه می خواهند بگویند و هرچه می توانند تحلیلت کنند.

          «ملالت علما هم ز علم بی عمل است»

سختی دارد و تنهایی؛ سکوت دارد و عزلت! و این برای تو بهتر است اگر بیاندیشی. در نبود آن چیزی که خواستارش هستی، روزها و روزها را چنین گذران.

          «قسمت، حوالتم به خرابات می کند»

جمعه 17 آذر‌ماه سال 1391ساعت 10:44 ب.ظ | توسط جمال الدین کاظمی| 4 نظر|