احمدی نژاد، یک فرق اساسی داشت، یک ویژگی خاص داشت، آن هم اینکه می دانست چه میخواهد؛ می دانست مردم چه می خواهند؛ حرف داشت برای گفتن؛ برنامه داشت برای عمل کردن. این نو کیسه های چفیه به دوشِ دیپلمات مئآبِ مُنجی نما که فقط بلدند غر غر کنند و نق بزنند از وضع موجود و یا بگویند که قرار است آرمانهای انقلاب را زنده کنند و یا بگویند که از این وضع موجود رهایی می بخشند ملت ایران را!

مگر در این سالها آرمانها و ارزشهای انقلاب زنده نشده؟ زنده تر می کنید آیا؟ چقدر زنده تر دقیقا؟ آقایان نشنیدند بیانات رهبری را در شهریور 91؟ (بخوانید). شاید هنوز فکر و خاطرشان در 8 سال پیش مانده است؟! البته که درست است که باید هر دولتی که می آید، در جهت ارزش های انقلاب پیش رود و باعث رشد جامعه شود، اما چنان سخن می گویند که انگار در این 8 سال هیچ فعالیتی در این مملکت نشده!! چقدر حقیر اند این گروه های حزب اللهی تخریبگری که برای نمایش خود، حتا گذشته ی خود را زیر سوال می برند!

و اما آنها که فکر می کنند وضعیت با رفتن احمدی نژاد خیلی فرق می کند، خیال خامی در سر دارند که شک نکنند با رفتن احمدی نژاد، وضعیت اقتصادی فرق چندانی نمی کند و وضعیت فرهنگی تکان جدی نمیخورد!

چرا نمیخواهند قبول کنند که همه ی حرفهای خوب را احمدی نژاد گفته است؟ همه ی شعارهای قشنگ را او داده است! و البته تا توانسته، عمل هم کرده است. هیچ حرف نو و تازه ای ندارند این رجال سیاسی و برطرف کردن ضعف ها و کاستی ها که حرف جدیدی نیست و واجب است که ضعف گذشتگان نباشد در کار امروز ما! اما انصافا کدامشان می تواند مانند احمدی نژاد کار کند و وقت بگذارد و جلوی زور و تزویر بایستد؟ و البته علاوه بر اینها، اشتباهات او را هم نداشته باشد!

بخوانید بیانات رهبری معظم را در نوروز 92 در مشهد! (بخوانید). ببینید که چقدر از فشار بر جمهوری اسلامی در سال 91 می گویند و می گویند که در همه ی زمینه ها این فشار بوده است. و بعد هم ببینید که چقدر از پیشرفتهای جمهوری اسلامی باز هم در زمینه های مختلف می گویند! خب فشارها را کدام دولت تحمل می کرده است؟ این پیشرفتها را چه دولتی انجام داده است؟ خیلی کوچک اند اینهایی که فقط مشکلات را دیدند و می بینند و نق می زنند.

بیشتر کسانی که این روزها با احمدی نژاد مخالف جدی اند را اگر عمیقا مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که یا کاندیدایی را تبلیغ می کنند و منفعتی قرار است به ایشان برسد، و یا از لحاظ اقتصادی ضربه خورده اند.

جمعه 16 فروردین‌ماه سال 1392ساعت 03:10 ب.ظ | توسط جمال الدین کاظمی| 13 نظر|