نرم افزار سبک زندگی اسلامی ایرانی (نسخه یکم)

سبک زندگی یا (Life style) مفهومی است مدرن که ریشه های آن را می توان به سال های بعد از جنگ جهانی دوم و دهه 60 برگرداند. در این سال ها زندگی مردم در کشورهای غربی نسبت به گذشته بهبودی بیشتری پیدا نمود و با افزایش درآمدها زندگی مناسب تری برای آنان به وجود آمد.

سبک زندگی مدرن با رشد میزان رفاه عمومی در جامعه ایران از یک سو، و افزایش امکان استفاده از وسایل مدرن زندگی روزمره از سویی دیگر، و در بستر رشد رسانه های مختلف داخلی و خارجی در جامعه ایران رشد یافت. و در نتیجه به عنوان سیک زندگی بسیاری از افراد جامعه مورد قبول قرار گرفت که روز به روز هم در حال گسترش می باشد. از این رو در سال های اخیر مورد توجه دغدغه مندان عرصه فرهنگی قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری نیز در سفر اخیر خود به بجنورد به این موضوع اشاره کرده و فرمودند:

«یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبک زندگى کردن، رفتار اجتماعى، شیوهى زیستن - اینها عبارةٌ اخراى یکدیگر است - این یک بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدرى بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم - که هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است - باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى، باز پرداختن به سبک زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئله ى اساسى و مهمى است. »

(بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳)

اثر گذاری امروزین سبک زندگی جدید بر روی مردم و فرهنگ جامعه ایران اهمیت فراوان دارد که این اهمیت در کنار فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه فعالین عرصه فرهنگی را سنگین تر می سازد. از این رو نرم افزار حاضر تلاشی است اندک که به سفارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی انجام شده است.

این نرم افزار با هدف آشنایی مدیران و پژوهشگران عرصه فرهنگ با مبحث سبک زندگی و جنبه هایی از مباحث نظری مطرح در این حوزه تهیه شده است. از این رو مشتمل بر مباحثی در کلیت سبک زندگی از منظر غربی و اسلامی و موضوعاتی ذیل عنوان سبک زندگی می باشد که هر عنوان در قالب بیانات مقام معظم رهبری ، آیات و روایات و مقالات نظری در آن حوزه تهیه شده است. تا از این طریق بتوانیم ضمن طرح بیشتر و دقیق تر موضوع گام هایی را در جهت آسیب شناسی سبک زندگی کنونی و ارائه راهکارهایی در این مسیر برداریم .


نرم افزار سبک زندگی زندگی اسلامی ایرانی - نسخه یکم